Board of Directors

Director

 • President & CEO,
  Representative Director

  Kazuyuki Shimada

 • Representative Director,
  Senior Managing Director

  Tomochika Yamaguchi

 • Executive Managing Director

  Yasushi Sumida

 • Executive Managing Director

  Shinrou Fujita

 • Outside Director

  Mitsuaki Nakakubo

 • Outside Director

  Hashimoto Keiichiro

 • Outside Director

  Akira Matsumoto

 • Outside Director

  Junko Tsuboi

 • Outside Director

  Mika Takaoka

Audit & Supervisory Board Member

 • Audit & Supervisory Board Member

  Seiichiro Takahashi

 • Audit & Supervisory Board Member

  Naoya Maruo

 • Outside Audit & Supervisory Board Member

  Tsuneyoshi Seki

 • Outside Audit & Supervisory Board Member

  Hideki Minamikawa

 • Outside Audit & Supervisory Board Member

  Miyuki Nakagawa

Executive Officer

Senior Executive Officer

Kazumasa Wakayama

Yuna Sato

Yoshihisa Hosaka

Junji Nagasaka

Nobuyuki Uematsu

Akiko Matsugaya

Kengo Muraoka

Executive Officer

Koichi Matsumoto

Hiroaki Hori

Tomoko Saito

Jun Saito

Makoto Doumoto

Yuhei Komine

Maho Yamamoto

Deputy Executive Officer

Deputy Executive Officer

Yoko Mamizuka

Hirokazu Sano

Sachiyuki Teramoto

Mika Ishizawa